RHF 2019 - Er Lenin død

Aktivitetsdato: 
7/12 til 8/12

                                                            Et Sted i naerheden af London 02-10-1692

 

Til Spejderne paa Frdenborg, Hilleroed, Danmark

 

I er udvalgt til at afvaerge en forestaaende sikkerhedspolitisk krise. Det enest vi kan tell you nu er, at I er bound til at rejse dybt in I den fjendtlige Svovjet Union USSR. Hvis I fejler jeres mission er en woldwide nuclear krig uudgaaelig, og i will end jeres days I det koelige omgivelser i Sibirien. Vi har allerede nu told jer to much, til at vi kan tillade at you back out. Hvis i ikke moeder op paa jeres egne Hytter Tirsdag 26 November , maa vi meget mod vores vilje faa vores agenter til at make you silent. I vil vaere noedt til at drage afsted allerede den foelgende weekend, den 7-8 december kl 10, hvis vi finder jer egnede til missionen

 

Til denne dag skal i have prepared en opgave til os, som I vill faabrug for to succeed. Naermere bestemt er der tale om, at i skal fremstille en Koelebeholder, som i skal kunne transportere med jer ind i Sjovjet Union. Naar vi skriver koelebeholder, betyder det of couse for de sloeve, at den skal kuinne keep something varmt eller koldt i en laengere stykke tid , Jeres Coolbeholder skal have de indvendige maa, 6 inched i hoejden, 8 incheds i Bredden og 8 inches i laengden. Det er worth at bemarke, at disse maal skal vare precise – det vil blive Checked.

 

SU 1-12-19

 

P. Smith, Sikkerhedschef i de britiske NATO-styrker.

O. Cromwell, Genforsker og selvautotiseret biotekniker

Navn på den som skal deltage.