Om Megalipperne i Hillerød

1. Hvad står Megalipperne, KFUM-spejderne i Hillerød for?

I lighed med KFUM-spejderne i Danmarks og hele vores samfund, bygger vi vores spejderarbejde på kristne principper.
Vores opgave er ikke at missionere, men at lære børn og unge at møde det kristne budskab og derefter lade dem selv tage stilling til dette.
Derudover lægger vi stor vægt på gennem alderssvarende arbejde og  ”learning-by-doing”, at udvikle vores medlemmer til selv at tage ansvar, vise respekt for andre, løse opgaver som kan se uovervindelige ud, samarbejde, vise respekt for naturen og klæde dem på til at blive gode borgere i vort samfund.
Hos Megalipperne er vi et fællesskab, hvor der skal være plads til de fleste. Vi er ikke en pasningsordning, men stiller derimod krav til vores medlemmer om blandt andet altid at yde sit bedste, lytte til andres meninger og hjælpe hinanden.
Alle ledere er frivillige og ulønnede med meget forskellige baggrund, alder og erfaring. Vi gør vores bedste for at give vores medlemmer gode oplevelser, styrke kammeratskabet mellem de enkelte medlemmer og udvikle os selv og vores medlemmer.
Det gør vi blandt andet gennem forskellige møder, ture og lejre, hvor der også bliver appelleret til deres fantasi. Vi laver gerne ture med en historisk baggrund eller tema, hvor udklædning og indlevelse i tidens ånd også spiller en rolle.
Vores medlemmer og deres forældre forventes også, at være klar til at deltage i opgaver, som Megalipperne deltager i. Det er for eksempel vores engagement i Hillerød Kræmmermarked, hvor vi tjener en god del penge til gruppens arbejde.
Disse penge kommer vores medlemmer til gode, ved blandt andet et kontingent der er rimeligt, tilskud til sommerlejre og selvfølgelig nye telte og andre materialer, som er nødvendige for at lave godt og sjovt spejderarbejde.
Ligeledes er der behov for forældre, der vil engagerer sig i Grupperådet, som er vores bestyrelse.
Vi håber ovenstående har givet dig en fornemmelse af, hvad Megalipperne, KFUM-spejderne i Hillerød står for. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
 

 

2. Gruppens historie

Gruppen blev oprettet i 1940 på initiativ af det civile KFUM. Gruppen fik navnet Megalipperne, da en megalip er en lille hjorteart. Gruppen blev en enhed under Hjorte Division, som oprettedes i 1920 og dermed er en af landets ældste divisioner. Hjorte Division hørte til under Nordsjællands Distrikt.

Megalipperne var en ren drenge-gruppe indtil efteråret 1982. Vi havde siden 1972 levet side om side med KFUK-spejderne i vores hytter på Frydenborg Spejdercenter. KFUK-spejderne var imidlertid ikke længere i stand til at skaffe nye ledere til deres arbejde og vi tilbød derfor, at de piger der var KFUK-spejdere kunne fortsætte deres spejder arbejde hos KFUM-spejderne.

I dag svinger kønsfordelingen lidt i de enkelte enheder, men der er som regel mindst en fjerdedel af hvert køn i de enklete enhederne.

I 2002 vedtog KFUM-spejdernes landsmøde, som er korpsets højeste myndighed, at alle divisioner skulle nedlægges og de eksisterende distrikter skulle gøres mindre. Det betyder, at Megalipperne i dag hører til i Hjorte Distrikt, som med enkelte undtagelser, dækker den oprindelige Hjorte Division.

I 2011 består gruppen af ca. 67 medlemmer, hvoraf ca. 50 er børn og unge og ca. 17 er ledere og andre voksne.

3. Gruppens opbygning

Gruppen er opbygget af 4 enheder: ulveflok (børn i alderen 6-10 år), juniortrop (børn i alderen 10-12 år), spejdertrop (unge i alderen 12-17 år) og en klan (unge over 17 år). Gruppens øverste myndighed er Grupperådet, som består af de ansvarlige ledere for hver enhed, gruppeleder og -assistenter samt 3-5 forældrerepræsentanter.

Vores gruppe ser derfor således ud:

 

3. Kontaktpersoner

Grupperådsformand: Lykke Bagger
  Åvang 29, 3400 Hillerød
  30 77 23 09 lyb@megalip.dk
 
Gruppeleder: Mads Schondel-Andersen
  Maglegårds Allé 1, 2. th. 2680 Søborg
  22 12 10 78 mas@megalip.dk
 
Flokleder: Christine Thue Poulsen
  Snogegårdsvej 8a 2. t.v., 2820 Gentofte
  60 16 85 46 chp@megalip.dk
 
  Sebastian Weede
  Gråspurvevej 15 2, 3, 2400 københavn NV
  31 16 94 07 sew@megalip.dk
 
Juniorleder: Andreas Slott Jensenius
  Snogegårdsvej 8a 2. t.v., 2820 Gentofte
  30 68 30 78 and@megalip.dk
 
Tropleder: Mette Schondel-Andersen
  Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød
  28 55 26 65 mes@megalip.dk
 
Klanleder: Karin W. Bruun
  Baldersvej 15B, 3400 Hillerød
  22 72 02 15 kab@megalip.dk
 
 Blad Redaktør Andreas Slott Jensenius
  Snogegårdsvej 8a 2. t.v., 2820 Gentofte
  30 68 30 78 and@megalip.dk
 
Webmaster: Andreas Slott Jensenius
  Snogegårdsvej 8a 2. t.v., 2820 Gentofte
  30 68 30 78 and@megalip.dk
 
Kasserer: Marianne Bartels
  Vangemandsvej 3, 3400 Hillerød
  48 24 66 08 mab@megalip.dk
 
Forældrerepræsentanter: Kim Suodenjoki
  Nordvestvej 3, 3400 Hillerød
  20 94 20 55 kis@megalip.dk
 
  Gitte Thue Poulsen
  Skovduevej 32, 3400 Hillerød
  48 24 35 46 gip@megalip.dk
 
  Lykke Bagger
  Åvang 29, 3400 Hillerød
  48 28 57 16 lyb@megalip.dk
 
  Tanja Routhe
  Lütkensvej 5, 3400 Hillerød
  48 24 25 12 tar@megalip.dk
 
  Søren Gade-Hansen
  Friborgvej 37, 3400 Hillerød
  48 26 21 93 soh@megalip.dk
 
Gruppens hjemmeside: www.spejderhilleroed.dk
  alias: www.megalip.dk
  alias: www.spejderhillerod.dk